AMBULANTNÍ 24- hodinové monitorování krevního tlaku

Malý přístroj za opasek – zde vyobrazený, umožňuje měřit tlak v kratších ( přes den ) i delších ( v noci) intervalech - kupř přes den po l5 min , v noci po 30 min. Má ještě alarmující funkci, kdy pacient může sám přiměřovat. Vyhodnocení se pak provede na počítači v ordinaci.Nejedná se jen o úpravu medikace, ale i o vyloučení hypertenze- syndromu bílého pláště, kdy pacienti mají vyšší či dokonce velmi vysoký tlak pouze v ordinaci.Jinak mívají zcela normální tlak Požadavkem správné léčby hypertenze je pak její celodenní vyrovnanost – a to nejen zamezení hypertenzních špiček, ale i naopak zabránění hlubokých poklesů tlaku, kdy dojde k poruše průtoku krve životně důležitých orgánů. Tedy léky zvýšit či ubrat? Nasadit či vysadit? Vyšetření tedy zlepší kontrolu léčby vysokého tlaku za adekvátní farmakotherapeutické podpory. Zároveň se pravidelně zlepší i pacintovo přístup k léčbě i zjištění ve kterých situacích je tlak vyšší či naopak nižší a jak souvisí i s tep frekvencí, kupř.při práci či rozčilení. ( tyto údaje pak všechny přístroj ukazuje i pacientovi během monitorace na malém dispeji.) Při vyhodnocení na počítači se objeví denní a noční průběžná tlaková křivka , kde se nechá hodnotit procento naměřených hodnot mimo normu a noční pokles - důležitý údaj. Dle údajů se nechá soudit i na riziko , které sebou vysoký tlak nese – mozkouvou mrtvici, zesílení srdečních stěn ( s rozikem infarku, náhlé smrti či srdeční selhání a postižení ledvin – které propouštějí bílkoviny.