Časté otázky

Mohu se k Vám objednat i bez doporučení od praktického lékaře?

Ano. Dáváme však přednost tomu, abyste doporučení od praktického lékaře dostali. Váš praktický lékař dokáže určit specialistu, kterého potřebujete a provede potřebná předběžná vyšetření. My se tak dokážeme rychleji  zorientovat a Vám poskytnout cílenou léčbu, aniž bychom Vás zatěžovali četnějšími návštěvami. 

Nemohu s k vám dovolat, co mám dělat?

Zavolejte znovu. Nemáme recepci. Vzhledem ke komplikovanosti a rozmanitosti vyšetření si každá  ordinace  objednává pacienty sama. Sestra s Vámi probere Vaše potíže  (zejména pokud nemáte doporučení od praktického lékaře) lépe než recepční, naplánuje vyšetření tak, aby bylo výhodné pro pacienta i lékaře.

Mohu se  u Vás přihlásit do dispenzarizace? Jsem po zánětu srdce a mám kardiostimulátor, na kardiologii jezdím ale jen na kontroly kardiostimulátoru.

Každý pacient s implantovaným kardiostimulátorem by měl být dispenzarizován (sledován) na kardiologii. Stimulační ordinace má na starost kardiostimulační systém, ale ne srdce jako takové. Rovněž pacienti se známým prodělaným onemocněním by měli být  alespoň na kardiologii vyšetřeni, zda nemoc z minulosti nezanechala následky, které jsou nebezpečné a přitom řešitelné, jako jsou infarkty, chlopenní vady, šelesty, arytmie, aj. Naše kardiostimulační ordinace zabezpečuje dispenzarizaci pro celé Benešovsko. Je vybavena veškerými potřebnými programery (přístroji na měření), zároveň je zde propojení s kardiologickou ordinací. Do dispenzarizace Vás ale musí zařadit Váš registrující praktický lékař a se žádostí o převzetí do dispenzarizace Vás odešle k nám.

Je možné se ve vašem centru zaregistrovat u praktického (obvodního) lékaře a jaké jsou výhody?

Ano. Největší výhodou je propojení ordinace praktického lékaře s ordinacemi specialistů (kardiologie, diabetologie, neurologie aj.) a lékárnou, které spolu sdílejí data a efektivně komunikují. Výsledky laboratoře, provedené například na interně, jsou automaticky zařazovány do Vaší počítačové karty a jsou tak okamžitě k dispozici i Vaší praktické lékařce. Promptní dostupnost výsledků specializovaných vyšetření je jednou z nejpodstatnějších, například  okamžitě potvrdíme či vyloučíme trombózu, embolii, ultrazvuk při bolestech břicha. Naši lékaři i sestry jsou vysoce kvalifikovaní a disponují zkušenostmi ze zahraniční. Podílíme se na klinických studiích.  

Byla mi u vás doporučena účast v klinické studii – mám nabídku přijmout?

Pacientům doporučuji účast v klinické studii, neboť je pro ně ze zdravotního hlediska výhodná. Podávaný lék může jen  zlepšit zdravotní stav, jistě neublíží. Natolik je dnes vše ošetřené. Navíc je známá skutečnost, že pacienti  zařazení do studie jsou nejlépe sledovaní. Pečlivě se posuzují veškeré změny zdravotního stavu, změny medikace, interakce, výsledky z laboratoře. Odběry krve se posílají do zahraničí, často do Švýcarska a Anglie, odkud  jakoukoli odchylku okamžitě oznamují našemu centru.