Dětská kardiologie

Dětská kardiologie je  moderní obor zabývající se onemocněními srdce a kardiovaskulárního sytému našich dětí i dospívajích. Řada dětí se rodí s srdečními vadami, které je potřeba sledovat či operovat. Děti trpí arytmiemi, které mohou bý stejně jako u dospělých nebezpečné, a mohou se vyskytnout i u "zdravých" sportovců. Velkým pomocníkem v tomto oboru je echokardiografie. Často u dětí nacházíme šelesty, které mohou být jak nevinným nálezem, tak znamenat závážnou chorobu. Řada teenagerů je postižena vyšším tlakem ve spojení s metabolickým syndromem,  který je podmíněný dědičností, ale i životosprávou, aj.

MUDr.Tibor Klein je špičkovým odborníkem v dětské kardiologii a echokardiografii. Pracuje v dětském kardiocentru v Motole a jeden den v týdnu v Inneře. MUDr. Klein tráví hodně času v zahraničí, ať už na odborných akcích tak i v rozvojových afrických zemích či Afganistánu, kde vybírá kardiologicky nemocné děti vhodné pro operaci v České republice. Je tedy velmi vytíženým odborníkem, který svou ambulanci v Inneře otvírá i o víkendu. 

Vysoce odborná péče, vlídný přístup a návaznosti na kardiocentra - to je naše dětská kardiologie!