ECHOKARDIOGRAFIE

"Jedná se o metodu , která je dnes rutinní součástí kardiologické diagnostiky. Mezi její hlavní přednosti patří, že je neinvazní (nezatěžující pacienta), vyšetření je poměrně snadno proveditelné a nechá se podle potřeby opakovat. V diagnostice některých chorobných stavů hraje rozhodující a nenahraditelnou roli" - tolik učebnice. Vyšetřením se zobrazí jak velikost tak funkce srdce , stejně jako je možné zjistit poruchu hybnosti srdečních stěn , např. po infarktu myokardu, ale i výpotky či zvápenatění chlopní. K přesnému vyšetření chlopní a určení stupně defektu se využívá dopplerovské vyšetření, kdy je slyšet zvuk vycházející ze srdce. Barevný doppler dokáže obarvit na obrazovce krev proudící v srdci. Tím se stává nejpodstanějším vyšetření u všech srdečních šelestů. I časté bušení srdce , přeskakování, spojené se svíráním za hrudní kostí se odhalí až na echu - na podkladě vrozeného anomálního pohybu chlopně, … či detekce srdečních vad , které nemusí být zjistitelné ani poslechem, EKG a dítě si je přenese až do dospělosti. Lékaři toto vyšetření potřebují k ověření a posuzení nespecifických či pathologických (špatných) nálezů na EKG. Na základě znalostí o funkci a velikosti srdce , o chlopenních vadách je možné poté soudit na další léčebné postupy.