ERGOMETRIE

Zátěžové EKG vyšetření se provádí na našem pracovišti na ergometru - tedy kole, které je ale pevně na zemi a z Benešova na něm neodjedete. Na něm se při jízdě s přesně stupňovanou zátěží zvyšuje rychlost srdeční činnosti a tlaku. Výsledek je sledován na monitoru a zapisován na EKG . Nejčastější indikací vyšetření je ICHS - tato diagnosa znamená,že cévy které zásobují srdce, se ucpávají. Princip ergometrie zkoumá, jak dalece jsou cévy zanesené. Podobné jako při zanesení vodovodní trubky rzí, kdy jí teče jen málo vody a ani při zvýšeném přítoku neproteče, je to i s ergometrií, kdy srdce potřebuje větší dodávku krve při zátěži. Pokud je céva "zarezlá" - nedostane ji. To se pak objeví v EKG a projeví se i bolestí. Nejčastěji pak nezbývá, než takovou vykartáčovat či ji nahradit novou trubkou . což na srdci znamená provést koronární angioplastiku s event implantací výstuhy- stentu, či provést operace bypassů. Neboť srdci je zapotřebí krve více než léků.

 

  • Diagnosa ischem choroby srdeční - posouzení funkce koronárních cév u pacientů s bolestmi hrudníku, u pacientů s odpovídajícími rizikovými faktory
  • Účinnost léčby léky či provedené revaskularizace - operace koronárních cév či po infarktu myokardu
  • Nastavení zátěže u srdečních onemocnění - tréninková zátěž, dlouhodobé sledování pacientů se srdečním onemocněním.
  • K posouzení závažnosti a vyvolatelnosti arytmií