Jícnové echo - TEE

Jícnová echokardiografie - či transesophageální  echokardiografie -  ve zkratce TEE ( oproti  normálnímu echu přes hrudník - čili transthorakální echokardiografie - TTE)

Již od objevu echokardiografie prováděné sondou přes hrudník, byly  snahy kardiologů dostat se sondou ještě blíže k srdci , tedy  do jícnu a zbavit se tak rušícího vlivu hrudníku a plic.

Dnes je malá ultrazvuková sonda umístěna na konci endoskopu, který se zavede  na krátkou  dobu do jícnu, ve většině případů není nutno jít hlouběji, do žaludku, což  je hůře pacientem tolerováno

Hlavní indikace jsou vyloučení 

  • vrozené vady ,která může být vrozená a leta nepoznána- i dle norm echa, k vyloučení sraženiny či i zahuštění krve v srdečních oddílech .
  • Běžně se již provádí  před elektrickou kardioverzí,  která se tak  nechá provést  záhy po jejím objevení  a není nutná vyčkávací perioda -6 týdnů s užíváním Warfarinu. Je pravděpodobnější zpětné nahození  a udržení pravidelného rytmu, verze je i bezpečnější
  • U obtížně vyšetřitelných pacientů normálním  echem, posouzení i chlopenních nálezů

Vyšetření provádíme po  aplikaci slabé sedace , následně proto nelze řídit vozidlo, lépe s doprovodem.