SONOGRAFIE KAROTID

Jedná se o tepny zasobující mozek krví a kyslíkem, na jehož nedostatek je mozková tkáň velmi citlivá. V krčním průběhu jsou dobře ultrazvukem vyšetřitelné - a to: A. černobíle, kde se nechá určit jejich velikost event vyklenutí cévní stěny, ale zejména změny uvnitř tepen. Dobře jsou patrné sklerotické pláty ve stěně nebo se vyklenující dovnitř. Zde je tedy ona dřívě přirovnávaná vodovodní trubka vidět i zevnitř, tedy je zde patrné i množství i charakter rzi, která ji uzavírá. U doposud zdravých lidí, ale s větším množství rizikových faktorů se posuzuje i vnitřní výstelka cévní stěny a dle toho se soudí na postižení i ostatních, zejména srdečních cév. Můj oblíbený příměr je ústřední topení. Vodovoní tělesa stále topí (jednotlivé orgány stále ještě fungují), ale trubky se zanášejí, někdy více někde méně( cévy se uzavírají). Jestliže v expanzní nádobě najdete nánosy rzi, soudíte sami na nánosy v trubkách. Stejné je to i u tohoto vyšetření. Zjistíme-li zde sklerotické pláty či velký nárůst vnitřní výstelky, je jasné , že pacient je ohrožený cévním postižením, ačkoliv navenek se jeví zdravý, cholesterol má nízký, laboratorní výsledky zcela v normě, i tlak má normální, tlustý není ,třeba i nekuřák. Totiž rizikových faktorů je dnes již více, než zde nyní vyjmenované a špatně se z nich určí nejen riziko, ale současný stav cév. B. barvou a zvukem (dopplerem )se nechá určit stupeň uzávěru v cévách a dle toho určit následný léčebný postup.